TEXTAR KRÁL STŘELCŮ

Soutěž proběhne od 14. 6. do 11. července 2021.
Můžeš hrát tak často, jak chceš, a pokusit se vylepšit své nejlepší gólové skóre.

Pro výpočet nejvyššího skóre se počítá pouze tvůj nejlepší výsledek.
Pokud dosáhneš horšího výsledku, než byl tvůj předchozí nejlepší výkon, uchováme tvůj starý „nejlepší“ výsledek ve nejvyšším skóre. Vysoké skóre se resetuje každý týden. Každý týden máš tedy novou šanci porazit své protivníky!

K získání předchozího skóre potřebujeme nejprve tvou e-mailovou adresu.
Pokud jsi zde poprvé, zadej nejprve i svůj e-mail; všechny další údaje můžeš zadat po hře.

Hodně zábavy při hře!
 

KAŽDÝ TÝDEN MŮŽEŠ VYHRÁT:

voucher na Mall.cz v hodnotě 6 350 Kč

Hodně štěstí!

Nejvyšší skóre

Zde vidíš nejlepší hráče tohoto týdne:

Loading ...
Místo
Přezdívka
Branky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Podmínky účasti

Soutěž „Textar Goal Hero“ je časově omezená akce TMD Friction Service GmbH od 14. června do 11. července 2021. Účast v soutěži probíhá výhradně za podmínek zde uvedených.

Účast, průběh soutěže a losování
Účast v soutěži vyžaduje uvedení jména, příjmení a e-mailové adresy. Registrací do soutěže jsou tyto podmínky účasti výslovně uznány.

Způsobilé k účasti jsou všechny osoby starší 18 let, které mají trvalé bydliště v České republice. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci JMÉNO SPOLEČNOSTI/SPOLEČNOSTÍ a ad-artists GmbH.

V období od 14. června do 11. července 2021 budou týdně losovány výhry:

týden od 14. června do 20. června:
voucher na Mall.cz v hodnotě 6 350 Kč

týden od 21. června do 27. června:
voucher na Mall.cz v hodnotě 6 350 Kč

týden od 28. června do 4. července:
voucher na Mall.cz v hodnotě 6 350 Kč

týden od 5. července do 11. července:
voucher na Mall.cz v hodnotě 6 350 Kč

Účastníkem týdenního losování výher je ten, kdo je do soutěže registrován a v příslušném týdnu hrál. Příslušná týdenní výhra bude vylosována ze všech účastníků, kteří ve hře nastříleli alespoň x gólů.

Výherci budou informováni e-mailem a vyrozuměni na internetu na kanálech sociálních médií společnosti TMD Friction Service GmbH. Vítězové souhlasí se zveřejněním svých jmen. Za správnost uvedených údajů odpovídá účastník. Vyhlášení vítězů je bez záruky.

Nárok na výhru zaniká dva týdny po zaslání oznámení o výhře, pokud nelze vítěze určit nebo pokud se ve lhůtě neozve, aby sdělil adresu požadovanou pro doručení výhry.

Vezměte prosím na vědomí, že výhra bude zaslána nejdříve 14 dní po oznámení výhry.

Výhry
Všechny ceny vylosované v průběhu soutěže jsou vyloučeny z výměny. Ceny nelze vyplatit v hotovosti. Ceny nelze převést na třetí strany.

Vyloučení právní ochrany
Právní proces je vyloučený.

Vyloučení účastníků
Pokud účastník při registraci uvede nesprávné osobní údaje nebo se účastní soutěže několikrát pod různými e-mailovými adresami, může být ze soutěže a zejména z udělování výhry vyloučen. Manipulace během soutěže vedou k okamžitému vyloučení.

Konec hry
Hra končí 11. července 2021. Společnost TMD Friction Service GmbH si však vyhrazuje právo předčasně soutěž ukončit z důležitého důvodu.

Zřeknutí se odpovědnosti
Společnost TMD Friction Service GmbH nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé ani nepřímé škody, které vzniknou účastí ve hře nebo možnou nedostupností internetového serveru.

Místo jurisdikce
Dohodnutým místem jurisdikce je Leverkusen.

Ostatní
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla nebo by se stala neúčinnými, nemá to vliv na právní platnost ostatních ustanovení. Budou nahrazena vhodným ustanovením, které nejvíce odpovídá účelu neúčinného ustanovení.

Oznámení o ochraně údajů

My,

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Německo

Telefon: +49 (0)2171 703-0
Email: info@tmdfriction.com

bychom chtěli níže vysvětlit, jaké údaje od vás budeme zpracovávat a jak.

Máte-li dotazy týkající se ochrany údajů, je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu údajů na adrese datenschutz@tmdfriction.com nebo na naší poštovní adrese s uvedením „der Datenschutzbeauftragte“, „pověřenec pro ochranu údajů“.

Účel, právní základ, kategorie příjemců, doba uchovávání u zpracování údajů
Účelem zpracování údajů na tomto webu je poskytování a provozování soutěže. Kromě toho zpracováváme osobní údaje v souladu s následujícími právními základy:

• Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR pro zpracování osobních údajů se souhlasem dotčené osoby.

• Čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro zpracování osobních údajů potřebných k plnění smlouvy s dotyčnou osobou, a také k provádění příslušných předsmluvních opatření.

• Čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů za účelem splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje v souladu s jakýmikoli platnými právními předpisy EU nebo v souladu s jakýmikoli platnými právními předpisy země, ve které je GDPR plně nebo částečně aplikovatelné.

• Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích osob za předpokladu, že nebudou převažovat základní svobody a práva či zájmy dotčené osoby. Oprávněnými zájmy je zejména náš obchodní zájem poskytovat naše webové stránky, zabezpečení informací, vymáhání našich vlastních právních nároků a soulad s dalšími právními ustanoveními.

Za tímto účelem využíváme v rámci poskytování služeb servisní společnost, na kterou se vztahují povinnosti mlčenlivosti a ochrany údajů. Údaje budou předány úřadům pouze v případě, že existují přednostní právní předpisy. K přenosu údajů do třetích zemí nedochází.

Když navštívíte web, naváže se spojení s vaším prohlížečem. V systémových souborech jsou dočasně uloženy a automaticky zaznamenány následující informace při tom shromážděné: IP adresa vašeho zařízení, datum a čas přístupu, název a URL souborů, ke kterým se přistupuje, web, ze kterého byl přístup proveden nebo ze kterého jste byli přesměrováni na náš web (Referrer URL), použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho zařízení a jméno vašeho poskytovatele.

Uvedené údaje jsou námi zpracovávány za účelem bezproblémového navázání spojení a zabezpečení systému. Výsledná data připojení jsou automaticky mazána, obvykle maximálně po sedmi dnech. Pokud dojde k zneužití webu, budou data o logování, jejichž další ukládání je nezbytné pro účely důkazu, uchována, dokud nebude incident objasněn.

Účast v soutěži/povinnost poskytnout informace
Bez správných údajů od vás není možné soutěž zpracovat. Důsledkem může být, že pokud vás v případě výhry nemůžeme kontaktovat.

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, potřebujeme za účelem plnění smlouvy, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR, také vaše osobní údaje, jmenovitě:

- Jméno
- Příjmení
- E-mailová adresa
- Vámi zvolená přezdívka

Pokud vás požádáme o další informace, nemusíte této žádosti vyhovět. Políčka týkající se dobrovolných informací jsou odpovídajícím způsobem označena.

Vždy shromažďujeme pouze osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní vůle; Osobní údaje nejsou nikdy shromažďovány bez vašeho vědomí.

K dalšímu využívání osobních údajů dochází pouze v nezbytně nutném rozsahu a je striktně založeno na zákonných požadavcích.

Údaje o uživateli a hře, veřejné oznámení výherců
Pokud jste jedním z výherců, svou účastí zároveň prohlašujete, že souhlasíte s tím, že - pokud to stanoví organizátor - vaše příjmení (jméno a příjmení) budou zveřejněny na našich webových stránkách, včetně naší stránky na Facebooku. Za správnost uvedeného jména odpovídá účastník. Za uvedení jména neneseme odpovědnost.

Google Web Fonts
Tento web používá jednotný vzhled písem, tzv. Web Fonts (webová písma) poskytované Googlem. Při volání stránky váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.
Z tohoto důvodu musí prohlížeč, který používáte, navázat spojení se servery Google. To umožňuje Googlu vědět, že náš web byl zavolán přes vaši IP adresu. Webová písem od Google jsou používána v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat písmo standardní.
Další informace o Google Web Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/.

Předávání údajů třetím stranám
Pokud je nutné předávat vaše osobní údaje třetím stranám za účelem poskytování našich služeb nebo z organizačních důvodů procesů zpracování, předáváme pouze ty údaje, které jsou pro ten který konkrétní účel naprosto nezbytné. Tyto třetí strany jsou rovněž povinny dodržovat předpisy o ochraně údajů a zachovávat mlčenlivost.

Servisní společnosti, které pro nás pracují v souvislosti se zpracováním objednávek, nelze podle GDPR považovat za třetí strany ve smyslu předchozího odstavce. Jsou vázány předpisy o ochraně údajů a mlčenlivosti; kromě toho během své činnosti pro nás podléhají naší pravomoci udělovat pokyny.

Kategorie příjemců
V rámci poskytování služby používáme ve zvláštních oblastech servisní společnosti, které jsou vázány mlčenlivostí a ochranou údajů, kde nelze vyloučit přístup k osobním údajům. Jedná se o kategorie příjemců:

Datová centra, vývojáři softwaru s přístupem k platformě.

Uchovávání dat
Pokud neexistuje zákonná povinnost dočasně ukládat data, budou všechny osobní údaje uložené v souvislosti se hrou po ukončení hry, vyrozumění výherců a předání cen odstraněny.

Vaše právo na informace, opravu, vymazání, námitku a přenositelnost údajů
Vaše právo na informace, opravu a vymazání údajů můžete uplatnit kdykoli. Jednoduše nás výše popsaným způsobem kontaktujte. Pokud chcete data smazat, ale stále máme zákonnou povinnost je ukládat, přístup k vašim údajům bude omezen (zablokován). Totéž platí i pro námitku. Můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů, pokud jsou příjemci a nám k dispozici technické možnosti.

Právo podat stížnost
Máte možnost kdykoliv podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Šifrování
Tento web používá protokol „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Spojení mezi vaším prohlížečem a naším serverem je šifrováno.

Změny tohoto doplňkového prohlášení o ochraně údajů
Vyhrazujeme si právo toto doplňkové prohlášení o ochraně údajů v budoucnu změnit. O těchto změnách vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na naší soutěžní prezentaci.

TVŮJ HRÁČSKÝ PROFIL

Zadej svou e-mailovou adresu, abychom mohli zkontrolovat a uložit počet tvých bodů.

Jsi tu poprvé?
Tak taky zadej svou e-mailovou adresu. Všechny další údaje můžeš doplnit po hře.

* Povinné pole

Podmínky účasti     Oznámení o ochraně údajů

KONEC HRY

* Povinné pole

KONEC HRY

Tvůj výsledek:

verbessert-text-2

Dokážeš střelit další góly? - Vyzkoušej to a zahrej si prostě znovu:

MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

danke-text

KONTAKTNÍ ÚDAJE

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Německo
Telefon: +49 (0)2171 703-0
E-mail: info[a]tmdfriction.com

Jednatel: Sebastian Marin, Christian Stange
Sídlo firmy: Leverkusen
Zápis v obchodním rejstříku: okresní soud Köln HRB 65548