TEXTAR GOAL HERO

Konkurs odbędzie się w dniach od 07.06. do 11.07.2021 r.
Możesz grać tyle razy, ile chcesz i próbować poprawić swój najlepszy wynik.

Przy obliczaniu najwyższego wyniku liczy się tylko Twój najlepszy rezultat.
Jeśli osiągniesz wynik gorszy od poprzedniego najlepszego, zachowamy Twój stary, „najlepszy" wynik w rankingu. Najwyższy wynik jest resetowany co tydzień. Tak więc co tydzień masz nową szansę, aby prześcignąć swoich konkurentów!

Aby odczytać Twoją dotychczasową liczbę punktów, prosimy o podanie Twojego adresu e-mail.
Jeśli dołączasz do gry po raz pierwszy, podaj najpierw swój adres e-mail; pozostałe dane możesz dodać po zakończonej grze.

Życzymy miłej zabawy!
 

CO TYDZIEŃ MOŻESZ WYGRAĆ:

Karta podarunkowa do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1000zł!

Powodzenia!

Najwyższy wynik

Tutaj zobaczysz najlepszych graczy tego tygodnia:

Loading ...
Miejsce
Nick
Gole
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Warunki uczestnictwa

Konkurs „Textar Goal Hero" jest ograniczoną czasowo kampanią TMD Friction Services GmbH trwającą od 07 czerwca do 11 lipca 2021 roku.
Udział w konkursie podlega wyłącznie Zasadom i Warunkom określonym tutaj.

Uczestnictwo w konkursie
Udział w konkursie wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków.

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które mają stałe miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej. Pracownicy firmy TMD Friction Services GmbH oraz ad-artists GmbH są wykluczeni z udziału w konkursie.

W okresie od 07 czerwca do 11 lipca 2021 r. co tydzień odbywać się będą loterie z nagrodami:

Tydzień 07 czerwca - 13 czerwca:
Karta podarunkowa do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1000zł!

Tydzień 14 czerwca - 20 czerwca:
Karta podarunkowa do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1000zł!

Tydzień 21 czerwca - 27 czerwca:
Karta podarunkowa do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1000zł!

Tydzień 28 czerwca - 04 lipca:
Karta podarunkowa do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1000zł!

Tydzień 05 lipca - 11 lipca:
Karta podarunkowa do sklepu RTV Euro AGD o wartości 1000zł!

Każdy, kto jest zarejestrowany w konkursie i grał w danym tygodniu, weźmie udział w losowaniu nagród tygodniowych. Odpowiednia nagroda tygodniowa zostanie rozlosowana wśród wszystkich uczestników, którzy zdobyli co najmniej 10 goli w grze.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez e-mail i ogłoszeni w Internecie, na kanałach mediów społecznościowych firmy TMD Friction Services GmbH. Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację swoich nazwisk. Uczestnik odpowiada za poprawność podanych danych. Ogłoszenie zwycięzców nie jest gwarantowane.

Prawo do nagrody wygasa po upływie 2 tygodni od wysłania powiadomienia o wygranej, jeśli zwycięzca nie może zostać odnaleziony lub jeśli nie skontaktuje się z nami w tym terminie w celu podania adresu niezbędnego do wysłania nagrody.

Należy pamiętać, że oznacza to, że nagroda zostanie wysłana najwcześniej 14 dni po powiadomieniu o wygranej.

Nagrody
Wszystkie nagrody wylosowane w trakcie trwania konkursu są wyłączone z wymiany. Nagrody nie mogą być wypłacane w gotówce. Nagrody nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Wyłączenie możliwości odwołania się do sądu
Droga prawna jest wykluczona.

Wykluczenie uczestników
Jeżeli uczestnik poda fałszywe dane osobowe podczas rejestracji lub zgłosi się do konkursu więcej niż jeden raz, podając różne adresy e-mail, może zostać wykluczony z konkursu, a w szczególności z podziału nagród. Manipulowanie konkursem będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem.

Zakończenie gry
Gra kończy się 11 lipca 2021 roku. TMD Friction Services GmbH zastrzega sobie jednak prawo do przedwczesnego zakończenia konkursu z ważnego powodu.

Wykluczenie odpowiedzialności
TMD Friction Services GmbH nie odpowiada w żadnej formie za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w wyniku udziału w grze lub ewentualnego braku dostępności serwera internetowego.

Właściwość sądu
Jako miejsce jurysdykcji ustala się Warszawę.

Inne
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków uczestnictwa są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności prawnej pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zastępuje się odpowiednim postanowieniem, które jest najbardziej zbliżone do celu nieważnego postanowienia.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

My,

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

Telefon: +49 (0)2171 703-0
E-mail: info@tmdfriction.com

wyjaśniamy poniżej, które Państwa dane będą przez nas przetwarzane i w jaki sposób.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail datenschutz@tmdfriction.com lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem „pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych".

Cel, podstawa prawna, kategorie odbiorców, okres przechowywania danych
Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest udostępnienie i przeprowadzenie konkursu. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

• Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) dla przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą

• Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, z osobą, której dane dotyczą, jak również w celu wdrożenia odpowiednich środków przedumownych.

• Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy obowiązującego prawa UE lub obowiązującego prawa państwa, w którym RODO ma zastosowanie w całości lub w części.

• Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla koniecznego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, chyba że przeważają podstawowe wolności, prawa i interesy osoby, której dane dotyczą. Prawnie uzasadnione interesy obejmują w szczególności nasz interes ekonomiczny polegający na możliwości udostępniania naszej strony internetowej, bezpieczeństwo informacji, egzekwowanie naszych własnych roszczeń prawnych oraz zgodność z innymi przepisami prawa.

W tym celu korzystamy z usług firm usługowych, które w ramach świadczenia usług są oddzielnie zobowiązane do zachowania tajemnicy i ochrony danych. Dane będą przekazywane władzom tylko w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie ma miejsca.

Podczas wizyty na stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z Państwa przeglądarką. Informacje zebrane poniżej są tymczasowo przechowywane w plikach systemowych i zbierane automatycznie: adres IP Państwa urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL udostępnionych plików, strona internetowa, z której nastąpił dostęp lub z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę (odsyłacz URL), używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny Państwa urządzenia, jak również nazwa Państwa dostawcy usług internetowych.

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w celu sprawnego nawiązania połączenia i zabezpieczenia systemu. Zdobyte dane dotyczące połączenia są automatycznie kasowane, z reguły maksymalnie po upływie siedmiu dni. Jeśli strona jest niewłaściwie wykorzystywana, dane dziennika, których dalsze przechowywanie jest konieczne dla celów dowodowych, będą przechowywane do czasu wyjaśnienia zdarzenia.

Udział w konkursie / obowiązek dostarczenia
Bez prawidłowych informacji od Państwa organizacja loterii jest niemożliwa. Może to spowodować, że nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem w przypadku wygranej.

Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w konkursie, potrzebujemy do celów realizacji umowy, podstawą prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, również Państwa dane osobowe, a mianowicie:

- Imię
- Nazwisko
- Adres e-mail
- Nick (pseudonim) wybrany przez Państwa

Jeśli poprosimy Państwa o dodatkowe informacje, nie muszą Państwo stosować się do tej prośby. Pola wprowadzania danych dotyczące informacji dobrowolnych są odpowiednio oznaczone.

Zawsze zbieramy tylko te dane osobowe, które nam Państwo dobrowolnie podają; dane osobowe nigdy nie są zbierane bez Państwa wiedzy.

Dalsze wykorzystanie danych osobowych odbywa się tylko w niezbędnym zakresie i jest całkowicie zgodne z wymogami prawa.

Dane użytkowników i gry, publiczne ogłoszenie zwycięzców nagród
Jeśli jesteście Państwo jednym ze zwycięzców nagrody, biorąc udział w konkursie zgadzacie się również na to, że - jeśli organizator tak postanowi - Wasze imię i nazwisko zostaną publicznie ogłoszone na naszych stronach internetowych, w tym na naszej stronie na Facebooku. Uczestnik odpowiada za poprawność podanego nazwiska. Ogłoszenie nazwiska jest dokonywane bez gwarancji.

Google Web Fonts
Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje czcionki domyślnej.

Więcej informacji o Google Web Fonts można uzyskać na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i przeczytać politykę prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Ujawnianie danych stronom trzecim
W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych osobom trzecim w celu świadczenia naszych usług lub w związku z przetwarzaniem organizacyjnym, będziemy przekazywać tylko te dane, które są absolutnie niezbędne dla danego celu. Takie osoby trzecie są również zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych i zachowania poufności.

Firmy usługowe, które działają w naszym imieniu w zakresie zleconego przetwarzania danych, nie są uważane za osoby trzecie w rozumieniu powyższego ustępu zgodnie z RODO. Obowiązują je przepisy o ochronie danych osobowych i poufności; ponadto podlegają one naszemu prawu do wydawania poleceń podczas pracy dla nas.

Kategorie odbiorców
W ramach świadczenia usług korzystamy z usług firm usługowych oddzielnie zobowiązanych do zachowania tajemnicy i ochrony danych w specjalnych obszarach, w których dostęp do danych osobowych nie może być wykluczony. Do tych kategorii odbiorców należą:

centra danych, twórcy oprogramowania z dostępem do platformy.

Przechowywanie danych
O ile nie istnieje prawny obowiązek czasowego przechowywania danych, wszystkie dane osobowe przechowywane w związku z grą zostaną zniszczone po zakończeniu gry, powiadomieniu zwycięzców i przekazaniu nagród.

Państwa prawo do informacji, korekty, usunięcia, sprzeciwu i przenoszenia danych
W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji, korekty i usunięcia danych. Po prostu prosimy o kontakt z nami za pomocą sposobów opisanych powyżej. Jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa dane zostały usunięte, ale mimo to jesteśmy prawnie zobowiązani do ich zachowania, dostęp do Państwa danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo obowiązuje w przypadku sprzeciwu. Mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, o ile odbiorca i my dysponujemy możliwościami technicznymi.

Prawo do skargi
W każdej chwili mają Państwo możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Szyfrowanie
Ta strona internetowa wykorzystuje „Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). Połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem jest szyfrowane.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej dodatkowej Polityki prywatności w przyszłości. Powiadomimy Państwa o wszelkich takich zmianach poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie internetowej z grą.

TWÓJ PROFIL GRACZA

Podaj swój adres e-mail, abyśmy mogli pobrać i zapisać Twój wynik.

Pierwszy raz tutaj?
Aby rozpocząć grę wpisz swój adres e-mail. Wszystkie inne dane można dodać po zakończonej grze.

KONIEC GRY

* Pole wymagane

KONIEC GRY

Twój wynik:

verbessert-text-2

Czy potrafisz strzelić więcej goli? – Zagraj jeszcze raz:

NOTA REDAKCYJNA

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Niemcy
Telefon: +49 (0)2171 703-0
Email: info[a]tmdfriction.com

Dyrektor zarządzający: Sebastian Marin, Christian Stange
Siedziba firmy: Leverkusen
Wpis do rejestru handlowego: Amtsgericht Köln HRB 65548